Sağlık Personeli

Sağlık Personeli

Sağlık Personeli

Sağlık Personeli Görev Tanımı

 • Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
 • Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde
 • İşyeri hekimiyle birlikte çalışmak,  İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

 

Sağlık Personelinin çalışma saatleri;

 • Az Tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan sayısı başına 6 dakika,
 • Tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için 9 dakika,
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan firmalar içinse 12 dakikadır.
 • Sağlık personeli aylık hizmet teklifi için iletişim sayfamızdan bizimle irtibat kurabilirsiniz.

 

 

Çerez politikası