İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetlerimiz;

Eymen OSGB tarafından firmanız için atanan iş güvenliği uzmanları ;

• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek.

• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak.

• Yıllık Çalışma Planı hazırlamak.

• Eğitim Planı hazırlamak.

• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.

• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak.

• Risk Değerlendirmesi yapmak.

• Acil Durum Planı hazırlamak.

• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak.

• İç Yönetmelik hazırlamak.

• İş İzni Prosedürü hazırlamak.

• Çalışma talimatları hazırlamak.

• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek.

• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak.

• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek.

• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek.

• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak.

• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek.

• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek.

• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak.

• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak.

• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek.

• Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek.

• Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek.

• Basınçlı kapların  periyodik kontrollerini takip etmekle sorumludurlar.

 

Çerez politikası